Bẫy Hơi, Cóc Xả Nước Ngưng | Van Công Nghiệp An Thịnh Phát